Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden rdw-online.nl

Alle bezoekers op rdw-online.nl dienen kennis te nemen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Rdw-online.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of in zijn geheel aan te passen. Het is daarom raadzaam om zo nu en dan de algemene voorwaarden te bekijken zodat je zeker weet of je nog altijd akkoord bent met onze voorwaarden. Door gebruik te maken van rdw-online.nl stem je automatisch in met dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Voorwaarden gebruik maken van rdw-online.nl

Alle content op de website is met zorg samengesteld en gecontroleerd. Wij verlenen echter geen rechten aan de door ons geplaatste informatie, je kunt hieraan dus geen rechten onttrekken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor door aan ons gelinkte of gekoppelde websites of advertenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor door andere websites gedane aanbiedingen, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de gang van zaken met externe websites en hun diensten of aanbiedingen.

 

Auteursrechten rdw-online.nl

Rdw-online.nl heeft alle auteurs- en eigendomsrechten met betrekking tot de vormgeving en inhoud van de website www.rdw-online.nl. Alle gebruikte afbeeldingen en teksten zijn eigendom van rdw-online.nl en mogen nimmer zonder schriftelijke toestemming door andere worden gebruikt. Het is wel toegestaan om onze informatie te delen op social media.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden. Indien er geschillen ontstaan met betrekking tot deze voorwaarden en/of onze privacy policy dan kan uitsluitend aan de rechtbank van Amsterdam de zaak worden behandeld en berecht.