Wat is de RDW en wat doet het?

De RDW is een zelfstandig bestuursorgaan van de overheid. Het houdt zich bezig met het keuren van voertuigen en het uitgeven van documenten die bij een voertuig horen. Daarnaast houdt de RDW zich bezig met het tegengaan van tellerfraude. Voor wie een auto gaat kopen kan de RDW een belangrijke instelling zijn. De Rijksdienst voor het wegverkeer verzamelt namelijk niet alleen informatie over alle auto’s met een Nederlands kenteken, maar zorgt er ook voor dat deze informatie voor iedereen beschikbaar is. Op deze manier kan iedereen die ook maar iets over een auto wil weten het RDW online register raadplegen. Hier is veel informatie te vinden over het voertuig zelf, maar ook of de auto bijvoorbeeld verzekerd is, of de vraag of de auto als gestolen geregistreerd staat.  

 

In het kort: dit is de RDW

 

In 1949 is de voorloper van de RDW opgericht. Het was toen vooral een dienst die zich bezighield met het technisch keuren van taxi’s, bussen en treinen. In 1951 werd het voor motorvoertuigen verplicht om een kenteken te hebben. De registratie van dit kenteken werd ondergebracht bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De RDW bleef er taken bij krijgen en houdt zich inmiddels bezig met het technisch keuren van auto’s en het uitgeven van papieren die bij het kenteken horen. In 1996 werd de RDW een zelfstandig bestuursorgaan. Sinds die tijd wordt de naam Rijksdienst voor het Wegverkeer ook niet meer officieel gebruikt, maar is het gewoon RDW geworden.  

RDW

 

De RDW houdt niet al haar gegevens voor zichzelf

 

Naast het feit dat de Rijksdienst Wegverkeer veel gegevens over een auto verzameld, maakt ze die ook voor anderen beschikbaar. Dit doet de RDW door het zogenaamde RDW online register aan te bieden. Middels het RDW kenteken kunnen zo de RDW voertuiggegevens worden ingezien. Deze informatie kan nuttig zijn voor diverse doeleinden. Wie bijvoorbeeld een auto wil gaan kopen kan het fijn vinden om te kijken of de technische gegevens wel kloppen. Wie zich daar minder zorgen over maakt, maar wil weten hoeveel wegenbelasting hij over een auto moet gaan betalen kan ook in het RDW online register terecht. Door deze informatie online beschikbaar te maken kunnen potentiele kopers van auto’s meer zekerheid verkrijgen over een auto. Een kenteken check wordt echter niet alleen gedaan door kopers van auto’s. Zo behoort het tot de voertuigverplichtingen dat een auto bijvoorbeeld verzekerd is. Ook dit is te achterhalen door een kenteken check te doen.

 

RDW data

20-07-2015